Sir Ddinbych

Gwasanaethau Hafal yn Sir Ddinbych ar gyfer cleientiaid a theuluoedd:

 • Gwasanaeth Cymorth teulu
 • Cefnogaeth Gyffredinol
  • Gwybodaeth
  • Cyngor
  • Grŵpiau
  • Cyfeillio
  • Llais o fewn cynllunio

Mae Hafal Sir Ddinbychyn yn helpu pobl sydd ag afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd i weithio tuag at adferiad. Mae pob un o’n gwasanaethau wedi’i gynnal gan Raglen Arferiad Hafal, sy’n galluogi cleientiaid a theuluoedd i reoli’u bywydau ac i adfer.

Mae Rhaglen Wella Hafal yn ymagwedd gyfoes o fynd i’r afael ag afiechyd meddwl.

Fel sefydliad a reolir gan ei aelodau – pobl â phrofiad o afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd – mae Hafal wedi tynnu ar flynyddoedd lawer o brofiad o fynd i’r afael ag iechyd meddwl difrifol er mwyn gwneud y Rhaglen Wella mor effeithiol ag y bo modd.

Am beth mae’r Rhaglen?

Nid yw Rhaglen Wella Hafal yn ymwneud yn unig â meddyginiaethau neu therapïau eraill sy’n delio’n uniongyrchol â’r symptomau. Gall y rhain fod yn bwysig iawn, ond mae iechyd meddwl wedi ei adeiladu ar sylfeini ehangach o lawer.

I unrhyw unigolyn, efallai mai’r cam mwyaf tuag at wella yw dod o hyd i rywle dda i fyw, cael swydd, sefydlu perthynas dda â’u teulu … fel arfer mae ystod o wahanol bethau sy’n bwysig ar gyfer gwellhad unigolyn.

Dyma le Rhaglen Wella Hafal. Pan mae unigolion yn dioddef o afiechyd meddwl difrifol, mae’r Rhaglen Wella yn cynnig ffordd fwy methodolegol o wella’r holl agweddau ar eu bywyd.

person cyfan

Sut mae’r Rhaglen Wella yn gweithio?

Mae’r Rhaglen Wella yn eich annog i gael ymagwedd “Person Cyfan”, gan edrych ar y rhannau canlynol o’ch bywyd er mwyn symud ymlaen:

Yn y broses, mae’r Rhaglen yn cynnwys holl elfennau gwasanaeth lleol Hafal, gan gynnwys:

 • Atgyfeirio
 • Cyflwyno
 • Cynllunio a gweithredu
 • Adolygu
 • Rheoli gwasanaethau
 • Grymuso ehangach.

I gysylltu â Hafal Sir Ddinbych:

Bryn Y Wal
Emma Evans
Arweinydd Practis
Ffôn: 07814 827070
Ebost: emma.evans@hafal.org

Cymorth tenantiaeth Gofal Aciwt (ACTS)
4 Wal
Buddug Evans
Arweinydd Practis
Ffôn: 01745 356030
Ebost: buddug.evans@hafal.org

Gwasanaeth Cymorth i Deuluoedd Gogledd Sir Ddinbych
Jaime Ashton
Ymarferydd Adferiad
Ffôn: 07487 254042
E-bost: jaime.ashton@hafal.org

Gwasanaeth Cymorth i Deuluoedd De Sir Ddinbych
Lynda Roberts
Ymarferydd Adferiad
Ffôn: 07376 804461
E-bost: lynda.roberts@hafal.org

Larlwythwch ein ffurflen gwybdoaeth lleol

Y Tîm Rheoli

Caroline Newman
Ffôn:
01792 816600
E-bost: caroline.newman@hafal.org