Pen-y-Bont ar Ogwr

Gwasanaethau Hafal yn Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer cleientiaid a theuluoedd:

 • Hyfforddiant ar gyfer Cyflogaeth
 • Gwasanaeth Cymorth teulu
 • Seibiant ar gyfer Gofalwyr
 • Adfocatiaeth i Gofalwyr
 • Cefnogaeth Gyffredinol
  • Gwybodaeth
  • Cyngor
  • Grŵpiau
  • Cyfeillio
  • Llais o fewn cynllunio

Mae Hafal Pen-y-bont ar Ogwr yn helpu pobl sydd ag afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd i weithio tuag at adferiad. Mae pob un o’n gwasanaethau wedi’i gynnal gan Raglen Arferiad Hafal, sy’n galluogi cleientiaid a theuluoedd i reoli’u bywydau ac i adfer.

Mae Rhaglen Wella Hafal yn ymagwedd gyfoes o fynd i’r afael ag afiechyd meddwl.

Fel sefydliad a reolir gan ei aelodau – pobl â phrofiad o afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd – mae Hafal wedi tynnu ar flynyddoedd lawer o brofiad o fynd i’r afael ag iechyd meddwl difrifol er mwyn gwneud y Rhaglen Wella mor effeithiol ag y bo modd.

Welsh wholeperson

Am beth mae’r Rhaglen?

Nid yw Rhaglen Wella Hafal yn ymwneud yn unig â meddyginiaethau neu therapïau eraill sy’n delio’n uniongyrchol â’r symptomau. Gall y rhain fod yn bwysig iawn, ond mae iechyd meddwl wedi ei adeiladu ar sylfeini ehangach o lawer.

I unrhyw unigolyn, efallai mai’r cam mwyaf tuag at wella yw dod o hyd i rywle dda i fyw, cael swydd, sefydlu perthynas dda â’u teulu … fel arfer mae ystod o wahanol bethau sy’n bwysig ar gyfer gwellhad unigolyn.

Dyma le Rhaglen Wella Hafal. Pan mae unigolion yn dioddef o afiechyd meddwl difrifol, mae’r Rhaglen Wella yn cynnig ffordd fwy methodolegol o wella’r holl agweddau ar eu bywyd.

Sut mae’r Rhaglen Wella yn gweithio?

Mae’r Rhaglen Wella yn eich annog i gael ymagwedd “Person Cyfan”, gan edrych ar y rhannau canlynol o’ch bywyd er mwyn symud ymlaen:

Yn y broses, mae’r Rhaglen yn cynnwys holl elfennau gwasanaeth lleol Hafal, gan gynnwys:

 • Atgyfeirio
 • Cyflwyno
 • Cynllunio a gweithredu
 • Adolygu
 • Rheoli gwasanaethau
 • Grymuso ehangach.

Llinelli Gymorth i Ofalwyr
Pat Nolan, Arweinydd Practis: 07702 886 963
Llun-Gwener 5pm-8pm
Sad-Sul    10am-2pm

Pat Nolan, Arweinydd Practis
Ffôn: 01656 732085
Ebost: bridgend@hafal.org /
pat.nolan@hafal.org
Symudol: 07702 886 963

Mae modd cysylltu â’r gwasanaethau yma drwy gyfrwng y canlynol:-
Hwb Cymunedol, Uned 1,
112-113 Stryd Commercial,
Maesteg, CF34 9DL
Ffôn: 01656 732085
Ebost: bridgend@hafal.org

Jason Cockings, Arweinydd Practis Tai
Ffôn: 01656 767038 / 07870 682747
Ebost: jason.cockings@hafal.org

Gwasanaeth Cyfranogiad Defnyddwyr Gwasanaeth a Gofalwyr (SUCPO):
Kay John – Williams , Ymarferydd Adferiad
Ffôn:
01656 732085 / 07967329401
Ebost:
kay.johnwilliams@hafal.org  / sucpobridgend@hafal.org

Larlwythwch ein ffurflen gwybdoaeth lleol

Y Tîm Rheoli

Rhiannon Luke, Rheolwr Rhanbarthol (De Gorllewin Cymru)
Ffôn: 01792 816 600
E-bost: rhiannon.luke@hafal.org

Cefnogir Hafal Pen-y-Bont ar Ogwr gan:
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr
Bwrdd Iechyd Lleol Pen-y-Bont ar Ogwr