Sut allaf chwarae rhan?

  • Dod yn aelod o rwydwaith Arsyllfa Genedlaethol therapïau seicolegol Hafal a rhannu gwybodaeth gyda ni am therapïau seicolegol yn eich ardal.
  • Cymryd rhan mewn fforymau therapïau siarad ar-lein sydd ar gael drwy gyfrwng CLIC Hafal
  • Cofrestru ar gyfer hyfforddiant eiriolaeth therapïau siarad – cyfres o raglenni hyfforddi eiriolaeth i helpu pobl sydd â phrofiad o fyw ag iechyd meddwl a’u teuluoedd i gael mynediad at therapïau siarad
  • Cofrestru ar gyfer rhaglen hyfforddi proffesiynol Gadewch i Ni Siarad. Mae wedi ei dylunio ar gyfer gweithwyr proffesiynol sydd am gael profiad o ddarparu therapïau siarad i bobl ag afiechyd meddwl difrifol.
  • Cefnogi ni i ddatblygu canllawiau therapïau siarad sydd yn hawdd eu defnyddio.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am chwarae rhan yn unrhyw un o’r pethau yma, yna cysylltwch gyda ni yma project