Panel Cyfeirio Proffesiynol – Aelodau

Dr Mark Boulter
Meddyg Teulu a Chynrychiolydd ar Grwp Cynghori Gweithrediad LlCC

Arglwydd Carlile o Berriew QC
Ty’r Arglwyddi ac Is-gadeirydd yr elusen partner, Rekindle

Wendy Davies – MRPharmS
Prif Fferyllydd, Ysbyty’r Eglwys Newydd, Caerdydd

Yr Artho Phil Fennell
Athro Cyfraith Iechyd Meddwl a Hawliau Dynol yn Ysgol y Gyfraith, Caerdydd

Pam Griffiths
Rheolwr Risg Clinigol/Hwyluswr Nyrs Practis, Ysbyty Glan-rhyd, Pen-y-bont ar Ogwr

Giles C Harbourne
Seiciatrydd Ymgynghorol, Ysbyty Maelor Wrecsam

Dr Huw Lloyd
Meddyg Teulu ac aelod o Gynghrair Cymru ar gyfer Iechyd Meddwl mewn Gofal Sylfaenol

Yr Artho Keith Lloyd
Athro Meddyginiaeth Seicolegol, Prifysgol Cymru Abertawe

Marjorie Lloyd
Uwch Ddarlithydd (Nyrsio), Prifysgol Glyndŵr

Victoria Yeates
Gofalwr ac Uwch Ddarlithydd y Gyfraith, Prifysgol Morgannwg, Pontypridd 

David Payne

Digby Bevan

Hollie Edwards-Davies