Newyddion

Hafal i gynnal seminar ar “Tyfu Lan ac Afiechyd Meddwl Difrifol”

Mae Hafal, prif elusen Cymru ar gyfer pobl ag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr, yn cynnal seminar yr wythnos hon yn y Media Resource Centre yn Llandrindod â’r teitl: Tyfu Lan ac Afiechyd Meddwl Difrifol: Seminar i ystyried profiad plant a phobl ifanc o afiechyd meddwl difrifol hyd at 25 mlwydd oed.

Hafal i lansio ymgyrch “Y Ffordd at Adferiad” 2010

Bydd ymgyrch yr elusen iechyd meddwl Gymreig Hafal, Y Ffordd at Adferiad, yn cael ei lansio gan y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Edwina Hart AC yn adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd ar ddydd Mawrth, 20fed o Ebrill.

Hafal yn croesawu Mesur Arfaethedig Iechyd Meddwl (Cymru)

Mae’r elusen iechyd meddwl Gymreig Hafal wedi croesawu’r Mesur Arfaethedig Iechyd Meddwl (Cymru) a gyflwynwyd i’r Swyddfa Gyflwyno yn y Cynulliad Cenedlaethol ddoe, a bydd yn cael ei gyflwyno gan y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Edwina Hart yn y cyfarfod llawn heddiw.

Pwer y Bobl yn Sicrhau Deddfau Iechyd Meddwl Newydd i Gymru

Bydd digwyddiad gan y Cynulliad Cenedlaethol, i’w gynnal yng Nghanolfan Adnoddau Genedlaethol yr elusen iechyd meddwl, Hafal, yn Sain Ffagan, Caerdydd, ddydd Iau 11fed o Chwefror, yn dathlu Cymeradwyaeth Frenhinol y Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol Iechyd Meddwl.

Hyfforddiant Oedolyn Priodol yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd

Mae’r elusen iechyd meddwl Gymreig, Hafal, sydd yn cael ei harwain gan gleifion wedi cynnal diwrnod hyfforddi arloesol yng Nghaerdydd ar sut i ddarparu cefnogaeth i bobl ifanc ac oedolion sydd yn agored i niwed meddyliol ac sydd yn cael eu dal yn y ddalfa gan yr heddlu.