Newyddion

Hafal yn ymateb i farn Dignitas am hunanladdiad

Mae Dirprwy Gadeirydd Ymddiriedolwyr hafal, Elin Jones, wedi ymateb i amddiffyniad Dignitas, y sefydliad o’r Swistir sy’n hyrwyddo hawl pobl i roi diwedd ar eu bywydau, dros helpu Prydeinwyr, gan gynnwys rhai cleifion seiciatrig, i roi diwedd ar eu bywydau.

Y Cwestiwn Loteri Mawr

Bob tro y byddwch chi’n gwario £1 ar y Loteri Genedlaethol, byddwch yn newid bywyd rhywun!

Mae’r Gronfa Loteri Fawr yn buddsoddi cyfran o’ch £1 mewn grwpiau cymunedol a phrosiectau sy’n gwella iechyd, addysg a’r amgylchedd.

Rydym ni eisiau clywed eich straeon!

Bydd Hafal yn cymryd rhan mewn prosiect cyffrous iawn, gyda’r asiantaeth hysbysebu gofal iechyd annibynnol mwyaf yn y DU, Langland.

Bob blwyddyn, bydd Langland yn rhoi cyfran o’i elw i elusennau gofal iechyd sy’n seiliedig yn y DU ac yn rhyngwladol. Yn ogystal â chynnig arian caled, mae’r asiantaeth hefyd yn cynnig eu sgiliau a’u harbenigedd ar sail pro bono.

Rydym ni wedi Clicio!

Bydd yr heriau a wynebir gan bobl sy’n gwella o afiechyd meddwl difrifol yn un o nifer o faterion i gael eu trafod yng nghynhadledd hydref Hafal, a gynhelir yn fuan. Cynhelir y digwyddiad ar ddiwedd un o’r blynyddoedd mwyaf allweddol yn hanes y sector iechyd meddwl yng Nghymru.

Cerrig milltir deddfwriaethol, ymgyrchoedd llwyddiannus, trafodaethau eang a’r posibilrwydd o ddeddfau iechyd meddwl newydd – bu’n flwyddyn hynod brysur, a bu Hafal, prif elusen Cymru ar gyfer pobl sy’n dioddef o afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr, ar flaen y gad gyda’r rhan fwyaf o’r gwaith yma.