Newyddion

Hafal yn cyhoeddi Rhestr Wirio ‘Chwalu’r Rhwystrau’

Mae Hafal wedi cyhoeddi rhestr wirio o adroddiad Llywodraeth Cynulliad Cymru ar wasanaethau iechyd meddwl i bobl ifanc, “Chwalu’r Rhwystrau: Ateb y Sialensau – Cymorth Gwell ar gyfer Plant a Phobl Ifanc gydag Anghenion Lles Emosiynol ac Iechyd Meddwl”.

Pwyllgor Mesur Iechyd Meddwl yn cyhoeddi’i argymhellion

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, mae Pwyllgor Deddfwriaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru sydd yn craffu Mesur Arfaethedig Iechyd Meddwl (Cymru) wedi cyhoeddi adroddiad heddiw yn cyflwyno argymhellion ar gyfer y Mesur.

Hafal i gynnal seminar ar “Tyfu Lan ac Afiechyd Meddwl Difrifol”

Mae Hafal, prif elusen Cymru ar gyfer pobl ag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr, yn cynnal seminar yr wythnos hon yn y Media Resource Centre yn Llandrindod â’r teitl: Tyfu Lan ac Afiechyd Meddwl Difrifol: Seminar i ystyried profiad plant a phobl ifanc o afiechyd meddwl difrifol hyd at 25 mlwydd oed.