Newyddion

Anhwylderau personoliaeth yn ‘gyffredin’, dywed arbenigwyr

Mae anhwylderau personoliaeth yn fwy cyffredin na’r hyn a gredwyd yn wreiddiol. Dyma farn rhai o’r prif arbenigwyr yn y maes sydd yn dweud nad yw’r anhwylderau wedi eu hadnabod yn llawn, a hynny er bod y nifer o bobl sydd yn eu profi dipyn yn uwch na’r rhai hynny sydd â phroblemau iechyd meddwl mwy adnabyddus fel sgitsoffrenia.

“Cadwch olwg ar yr addewidion sydd wedi eu gwneud

Mae Eiriolwr Defnyddwyr Gwasanaethau Hafal wedi annog Aelodau Cynulliad a phawb arall sydd â diddordeb mewn amddiffyn gwasanaethau iechyd meddwl i ‘gadw golwg ar yr addewidion a wneir ynghylch gwariant iechyd meddwl’.

Cyhoeddiad adroddiad ar broses LCC

Mae adroddiad gan y DWP, a cyhoeddwyd mis diwethaf, yn datganu bod y broses o geisio am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (LCC) yn arbennig o straenus i bobl ag afiechydon meddwl. Mae’r adroddiad, sy’n canolbwyntio ar yr Asesiad o Allu… Darllenwch mwy

Hafal yn cynnal cynhadledd hydref flynyddol

Roedd gwaith Hafal ar draws y 22 sir yng Nghymru wedi ei arddangos yng nghynhadledd hydref “Ffordd at Adferiad” yr elusen a gynhaliwyd yn Llanfair ym Muallt ddoe.

Cynhadledd Hydref Hafal i’w chynnal ddydd Iau yma!

Bydd gwaith Hafal ar draws y 22 sir yng Nghymru yn cael ei arddangos yng nghynhadledd hydref “Ffordd at Adferiad” yr elusen sydd i’w chynnal yn Llanfair-ym-Muallt yfory (Tachwedd 11eg)…