Newyddion

Cyhoeddi Elin Jones fel Llywydd Gydol Oes Hafal

Yr elusen Gymreig Hafal yn cyhoeddi Elin Jones fel ei Llywydd Gydol Oes. Mae Elin wedi bod yn Gadeirydd Hafal am ddegawd (2009-2019) ac yn trosglwyddo ‘morthwyl y cadeirydd’ i’r ymgyrchydd amlwg ym maes iechyd meddal ac awtistiaeth,  Mair Elliott,… Darllenwch mwy

Elin Jones announced as Hafal’s Life President

Welsh charity Hafal has announced that Elin Jones will become its Life President. Elin has been Chair of Hafal for a decade (2009-2019) and hands over the ‘chair’s gavel’ to prominent mental health and autism campaigner Mair Elliott in September…. Darllenwch mwy

Combat loneliness with a coffee, the Ospreys and Hafal!

Hafal, Wales’ leading organisation supporting individuals recovering from mental health issues and their families, has teamed up with Ospreys stars Lloyd Ashley and Scott Otten to host a free ‘coffee and biscuits’ session at the region’s training ground in Llandarcy… Darllenwch mwy

BLOG JO: HEN BRYD YMATAL RHAG BEIO ERAILL

Mae Fy Mlog yn ymwneud yn bennaf gyda diwygio’r Ddeddf Iechyd Meddwl, ond roeddwn wedi sôn yn fy mlog diwethaf fod y Cyngor Dedfrydu wedi cyhoeddi canllaw newydd arfaethedig ar gyfer dedfrydu troseddwyr gyda chyflyrau iechyd meddwl. Hoffwn drafod hyn… Darllenwch mwy