Newyddion

Gofalwch ar ôl eich hun y Nadolig hwn!

Mae Nadolig yn medru bod yn gyfnod heriol iawn a’n ychwanegu at y straen yr ydym yn wynebu ac mae’n medru bod yn anoddach fyth i’r rhai hynny ohonom sydd ag afiechyd meddwl. Darllenwch y cyngor ardderchog yma ar sut… Darllenwch mwy

Keep well this Christmas!

Christmas can be a lonely or stressful time – and it can be even harder for those of us with mental ill-health. Check out these excellent tips on maintaining mental health over the Christmas period from the Mental Health Foundation:… Darllenwch mwy

Garddwest yn casglu £750 i Hafal

Diolch o galon i John a Mary Bebb o Gaerdydd sydd wedi casglu  £750 i Hafal ar ôl agor eu gardd anhygoel i’r cyhoedd am y bumed mlynedd yn olynol.    Eleni, wrth iddynt ddathlu pen-blwydd Mary yn 80, roeddynt… Darllenwch mwy

Hafal yn ennill gwobr Cyflogwr y Flwyddyn BmP!

Roedd Hafal wedi ennill gwobr Cyflogwr y Flwyddyn  Buddsoddwyr mewn Pobl (BmP) mewn seremoni yn  Billingsgate, Llundain ar 19eg Tachwedd. Wedi ei enwebu yng nghategori Arian Cyflogwr y Flwyddyn  (mwy na 250 o gyflogwyr), roedd Hafal yn rhan o restr… Darllenwch mwy