Lleihau Risg, Sicrhau Adferiad

Dewch i gymryd rhan yn y prosiect pwysig hwn!

 

Helpwch ni wella bywydau pobl sydd ag afiechyd meddwl difrifol a’n cael eu dal yn y system cyfiawnder troseddol.  

Mae diddordeb gennym yn eich barn os ydych chi yn:-

> Defnyddiwr gwasanaeth iechyd meddwl – sydd â phrofiad neu sydd heb brofiad o’r system cyfiawnder troseddol

> Gofalwr neu’n aelodau teulu

> Gweithiwr proffesiynol ym maes gwasanaethau iechyd meddwl neu gyfiawnder troseddol

> Yn aelod o’r cyhoedd sydd â diddordeb yn y maes hwn.

 

  1. > Mae modd i chi ganfod mwy am y prosiect yma

> Dilynwch neu ymunwch â’r cyfryngau cymdeithasol yma: Bydd diweddariadau o’r prosiect yn ymddangos yn fisol – chwiliwch am logo’r Prosiect (Facebook / Twitter).