Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Sgitsoffrenia

Bwriad y sesiwn hon:

Gwella’r ddealltwriaeth o sgitsoffrenia ac ystyried y materion ymarferol ar gyfer staff sydd yn ymgysylltu a’r grŵp cleient hwn.

Amcanion:

·         Trafod a deall y modd y mae sgitsoffrenia yn cael ei gyflwyno ynghyd â’r symptomau a’r triniaethau

·         Trafod y ffyrdd gwahanol y mae defnyddwyr gwasanaethau yn medru rheoli eu hafiechyd a sut y mae modd eu cefnogi

·         Clywed sut y mae defnyddwyr gwasanaethau yn profi ac yn rheoli’r afiechyd

Sesiwn undydd.

Adborth:

 “Profiadau bywyd ardderchog – hynod ddefnyddiol.” (H.M., Rheolwr Cofrestredig)

“Nawr yn medru adnabod materion nad oeddwn yn gwybod amdanynt gynt.” (S.D., Uwch Weithiwr Cymorth)

“Rhan fwyaf defnyddiol y cwrs oedd cael gŵr bonheddig i ddweud wrthym am sut y mae ef a’r gwasanaethau iechyd wedi gorfod delio â’i afiechyd meddwl.” (M.E., Cynorthwyydd Gofal)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Ganolfan Ddysgu Genedlaethol.  

Accrediters-logo