Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Bwriad y sesiwn hon:

Codi ymwybyddiaeth o afiechyd/lles meddwl

Amcanion:

• Ennyn ymwybyddiaeth o  afiechyd/lles meddwl

• Ymwybyddiaeth gynyddol o ba mor gyffredin yw afiechyd meddwl

• Datblygu dealltwriaeth o’r mathau gwahanol o afiechyd meddwl

Sesiwn undydd.

Adborth:

“Roedd wir yn dda fod rhywun wedi siarad am ei phrofiad ei hun.” (B.T., Gofalwr)

“Diolch i chi am hyfforddiant gwych.” (A.T., Uwch Gynorthwyydd Gofal)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Ganolfan Ddysgu Genedlaethol.  

Accrediters-logo