Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Anhwylder Deubegynol

Bwriad y sesiwn hon:

Gwella’r ddealltwriaeth o anhwylder deubegynol ac ystyried y materion ymarferol ar gyfer staff sydd yn ymgysylltu a’r grŵp cleient hwn.

Amcanion:

·         Trafod a deall y modd y mae anhwylder deubegynol yn cael ei gyflwyno ynghyd â’r symptomau a’r triniaethau.

·         Trafod y ffyrdd gwahanol y mae defnyddwyr gwasanaethau yn medru rheoli eu hafiechyd.

·         Clywed sut y mae defnyddwyr gwasanaethau yn profi’r afiechyd a sut y maent yn defnyddio technegau hunan-reoli gwahanol.

Sesiwn undydd.

Adborth:

 “Roedd y sesiwn gyfan yn wych. Diolch o galon i chi! Roeddwn wir wedi mwynhau’r ffocws ar unigolyddiaeth a phrofiad personol.” (P.P., Cydlynydd Gweithgareddau Cymdeithasol)

“Roeddwn wedi canfod y trafodaethau y cawsom gyda phobl sydd yn byw ag anhwylder deubegynol yn wych…” (N.P., Rheolwr Cymorth Byw Cynorthwyol)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Ganolfan Ddysgu Genedlaethol.  

Accrediters-logo