Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Adferiad

Dilynwyd y newidiadau i Ddeddf Iechyd Meddwl 1983, a ddaeth i rym ym 2007, gan y Cod Ymarfer Cymreig cyntaf ar gyfer y Ddeddf. Mae’r pwyslais ar gynllunio gofal holistaidd sydd yn hygyrch ac yn ddealladwy yn gofyn am ddull positif sydd wedi ei ganoli ar y person fel yr amlinellir ym mhennod 14 o’r cod.

14.5 “Assessment, care and treatment should draw upon the patients Strengths, seeking their recovery and the reestablishment of their independence as soon as is safely practicable.”

Fel y prif fudiad yng Nghymru sydd yn gweithio gyda phobl sydd yn gwella o afiechyd meddwl difrifol, mae cyfoeth o wybodaeth, profiad a llwyddiant gennym wrth gefnogi ein defnyddwyr gwasanaethau i sicrhau adferiad drwy eu rhaglenni adferiad personol eu hunain.

Yng Nghanolfan Ddysgu Genedlaethol Hafal, mae’r staff hyfforddi yn cynnwys ein Hyfforddwyr Cleifion Arbenigol sydd yn medru cyflwyno eu profiadau eu hunain o fyw ag afiechyd meddwl a rheoli adferiad i’n cyrsiau hyfforddi adferiad. Mae’r hyfforddiant adferiad a gynigir gennym wedi ei deilwra ac wedi ei ddylunio i arwain at y newid yr ydych ei angen yn eich staff a’ch gwasanaethau.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Ganolfan Ddysgu Genedlaethol.  

Accrediters-logo