Hyfforddiant Wedi’i Deilwra ar gyfer Eich Mudiad

Rydym yn credu ei fod yn bwysig i ddarparu hyfforddiant sydd yn diwallu anghenion penodol eich staff. Dyna paham ein bod yn medru cynnig hyfforddiant sydd wedi ei deilwra ar iechyd meddwl a’r modd y caiff eich elusen ei rheoli, a hynny’n seiliedig ar yr union ffordd yr ydych am ddatblygu sylfaen sgiliau eich mudiad.

Rydym yn medru darparu hyfforddiant ar bob lefel; sylfaenol,  canolradd ac uwch. Cyn darparu’r hyfforddiant, rydym yn cwrdd â chi er mwyn pennu eich amcanion dysgu fel y gallwn lunio rhaglen hyfforddi sydd wedi ei theilwra ar eich cyfer chi. Mae’r hyblygrwydd gennym hefyd i ddatblygu cwrs  sefydledig sydd yn addas ar gyfer eich tîm – mae ond rhaid i chi i roi gwybod i ni am eich anghenion.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Ganolfan Ddysgu Genedlaethol.  

Accrediters-logo