Hyfforddiant Galwedigaethol

Mae Canolfan Ddysgu Genedlaethol Hafal yn ganolfan asesu sydd wedi ei hachredu gan City & Guilds, ILM ac wedi ei chymeradwyo gan Agored. Mae ansawdd ein hyfforddiant a’n asesu yn cael eu hadlewyrchu ym mhrosesau dilysu allanol parhaus y cyrff dyfarnu yma.

Mae’r cyrsiau galwedigaethol sydd yn cael eu cynnig yn cynnwys:

·         ILM Gwobr Lefel 3 mewn Rheoli’r Rheng Flaen

·         VRQ7300 – Hyfforddi’r Hyfforddwr.

Mae cyrsiau galwedigaethol Hafal yn cael eu hwyluso a’u hasesu gan staff profiadol y Ganolfan Ddysgu a Rheolwyr Prosiect Hafal. Mae eu sgiliau a’u gwybodaeth ym maes iechyd meddwl a rheolaeth yn cynnig profiad dysgu cynhwysfawr, ymarferol a deinamig i fyfyrwyr.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Ganolfan Ddysgu Genedlaethol.  

Accrediters-logo