Gellinudd

Layout 1

alisonRwyf wrth fy modd yn cyflwyno Canolfan Adferiad Gellinudd newydd Hafal i chi!

Rwyf wedi bod yn rheoli ysbytai a wardiau iechyd meddwl am flynyddoedd. Pan oeddwn yn dechrau fy ngyrfa, roeddwn yn breuddwydio am weithio mewn amgylchedd a oedd yn wir yn therapiwtig, lle’r oedd pob claf yn derbyn pecyn o ofal a thriniaeth holistaidd – a lle a fyddai’n eu caniatáu i gymryd rheolaeth o’u bywydau.

Yn sgil gweledigaeth ac ymrwymiad Aelodau Hafal, a chefnogaeth y Loteri Fawr a Llywodraeth Cymru, bydd Gwesteion yng Ngellinudd nawr yn medru derbyn y fath wasanaeth.

Mae Canolfan Adferiad Gellinudd yn canolbwyntio’n gryf ar adferiad: mae Gwesteion yn cael eu cefnogi i gynllunio eu camau tuag at fyw bywyd llawn yn y gymuned. Fel mudiad Trydydd Sector, nid-er-elw, ein nod yw helpu Gwesteion i symud ymlaen a ffynnu cyn gynted ag y maent yn barod.

Fel rhan o’r broses, mae Gwesteion yn medru mwynhau nifer o weithgareddau sydd yn eu galluogi i dyfu; maent yn medru cymryd rhan mewn cyrsiau hyfforddi yn y Ganolfan; maent yn medru mwynhau therapi celf; maent yn medru mynd i gerdded yn y Bannau Brycheiniog neu ar hyd y Gŵyr… mae’r rhestr yn ddiddiwedd!

Fel gwasanaethau eraill Hafal, mae Canolfan Adferiad Gellinudd yn cael ei rheoli gan y bobl sy’n ei defnyddio ac maent yn chwarae rhan weithgar yn y broses o gynllunio a datblygu’r gwasanaeth.

Mae Canolfan Adferiad Gellinudd yn gyfleuster o’r radd flaenaf ar lefel byd eang. Dyma’r unig wasanaeth o’i fath yng Nghymru ac yn y DU.

Dewch i weld dros eich hunain! Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu.

Alison Guyatt, Cyfarwyddwr, Gellinudd

 

Ein dull ni

Gwesteion

Gofalwyr a theuluoedd

Comisiynwyr

Cysylltwch â ni

 

Matthew Pearce Head of Communications