Gellinudd – Gwybodaeth i Ofalwyr

Fel aelod o’r teulu neu ofalwr, mae modd i ni roi sicrwydd i chi y bydd y person yr ydych yn gofalu amdano yn derbyn y gwasanaeth gorau posib yng Ngellinudd, a byddant yn cael pob cyfle i symud ymlaen gyda’i adferiad.

Ac rydym am i chi chwarae rôl amlwg yn y broses hon: rydym yn eich gwahodd i chwarae rhan amlwg yn y broses o gynllunio’r gofal a thriniaeth  ar gyfer y person yr ydych yn gofalu amdano, ac mae hyn yn golygu eich bod yn medru chwarae rhan lawn yn yr adferiad.

Mae croeso i aelodau teulu, gofalwyr a ffrindiau yn y Ganolfan, ac mae ein hystafelloedd i deuluoedd, caffi a chyfleusterau chwarae yn golygu ein bod yn medru gofalu amdanoch yn ystod eich ymweliad â ni.

carers

Mae Hafal yn darparu gwasanaethau i ofalwyr ar draws Cymru, ac felly, os ydych angen cymorth, mae modd i ni eich atgyfeirio at grwpiau gofalwyr Hafal yn eich ardal. Rydym hefyd yn medru eich cefnogi drwy gynnig asesiad gofalwyr a’ch helpu i ganfod llety lleol pan fyddwch yn ymweld.

Mae Hafal wedi paratoi cyfoeth o adnoddau ar gyfer gofalwyr iechyd meddwl gan gynnwys ein “Cynllun 10 Pwynt” sydd yn seiliedig ar brofiadau bywyd go iawn cannoedd o’n Aelodau Gofalwyr. Mwy o wybodaeth yma:  hafal.org/carers.

Ein dull ni

Gwesteion

Comisiynwyr

Cysylltwch â ni