Cefndir “Gadewch i Ni Siarad”…

Mae Gadewch i Ni Siarad am Therapïau Seicolegol yn fenter sy’n cael ei rheoli gan Hafal a’i hariannu gan Raglen Llefydd a Phobl y Loteri Fawr. Pwrpas y rhaglen yw hyrwyddo mynediad at therapïau seicolegol (neu siarad) sydd yn seiliedig ar dystiolaeth,a hynny ymhlith pobl yng Nghymru ag afiechyd meddwl difrifol.

Datblygwyd y fenter gan Banel Arweinyddiaeth Arbenigol Hafal (HELP) – sef grŵp o ddefnyddwyr a gofalwyr sydd yn defnyddio eu profiad uniongyrchol er mwyn cynorthwyo Hafal i ymgyrchu a datblygu a darparu gwasanaethau.

Wedi’i lansio yn y Senedd ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2016, mae ‘Gadewch i Ni Siarad’ yn cynnwys:

  • Datblygu Arsyllfa Canolfan Ardderchowgrwydd o Therapïau Seicolegol
  • Arsyllfa Rhwydwaith Aelodau
  • Dylunio a datblygu canllawiau am therapïau siarad sydd yn hawdd eu darllen
  • Tudalennau gwe penodol a fforwm lle y mae pobl yn medru canfod mwy o wybodaeth am argaeledd therapïau siarad
  • Rhaglenni hyfforddi i staff a grwpiau o ddiddordeb
  • Adborth i Fyrddau Iechyd Lleol am y therapïau y maent yn darparu
  • Astudiaethau achos o arferion gorau.