Ble allaf gael help?

PWYSIG! Darllenwch y dudalen  ar Sut allaf gael therapi siarad? cyn mynd ati i ddefnyddio’r manylion cyswllt isod.

Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn trafod gyda’ch Meddyg Teulu a/neu Gydlynydd Gofal cyn cysylltu gyda therapyddion yn uniongyrchol; mae hefyd yn bwysig i ddeall a fydd modd i’r GIG i dalu am  therapïau siarad  – eto, rydym yn argymell eich bod yn trafod hyn gyntaf gyda’ch Meddyg Teulu neu Gydlynydd Gofal. Mae mwy o wybodaeth am hyn ar gael yma  Sut allaf gael therapi siarad?

Noder os gwelwch yn dda y bydd Arsyllfa Genedlaethol Gadewch i Ni Siarad yn ychwanegu at y rhestr hon o fanylion cyswllt er mwyn cynnwys gwasanaethau lleol penodol ac mae croeso i chi i roi gwybod i ni am unrhyw rhai yr ydych yn eu canfod yn eich ardal chi!

Manylion cyswllt allweddol

 

Cyfeirlyfrau

 

Tîm Gadewch i Ni Siarad

Gadewch i Ni Siarad!
Uned B3
Parc Technoleg Lakeside
Ffordd y Ffenics
Llansamlet
Abertawe
SA7 9FE

Ffon: 10792 816600
E-bost: hafal@hafal.org