Newyddion Posts from : Medi2019

Enwebu Hafal ar gyfer Buddsoddwyr mewn Pobl

Mae Hafal ar y rhestr fer ar gyfer gwobr Buddsoddwyr mewn Pobl (BmP). Mae’r BmP wedi bod yn cydnabod arfer gorau ac ardderchowgrwydd yn rheoli pobl dros y 28 mlynedd ddiwethaf.       Wedi ei enwebu fel Cyflogwyr y Flwyddyn yn… Darllenwch mwy

Hafal nominated for Investors in People award

Hafal has been shortlisted for an Investors in People (IIP) award. The IIP has been recognising best practice and excellence in people management for the past 28 years.    Nominated for Employer of the Year in the Silver (over 250… Darllenwch mwy