Cyhoeddi Elin Jones fel Llywydd Gydol Oes Hafal

Yr elusen Gymreig Hafal yn cyhoeddi Elin Jones fel ei Llywydd Gydol Oes.

Mae Elin wedi bod yn Gadeirydd Hafal am ddegawd (2009-2019) ac yn trosglwyddo ‘morthwyl y cadeirydd’ i’r ymgyrchydd amlwg ym maes iechyd meddal ac awtistiaeth,  Mair Elliott, ym Medi. Mae’r rôl newydd fel Llywydd Gydol Oes yn cydnabod cyraeddiadau gwefreiddiol Elin fel Cadeirydd ac yn golygu y bydd Hafal yn parhau i elwa o’i harbenigedd a’i chefnogaeth amhrisiadwy fel un o brif arweinwyr yr Elusen.  

Dywedodd Elin: “Rwyf wir wedi mwynhau arwain Hafal ar ran ein Haelodau dros y ddegawd ddiwethaf, ac rwyf wrth fy modd fod Mair – rhywun yr wyf wedi gweithio yn agos gyda hi  dros y blynyddoedd diwethaf – yn ymgymryd â’r rôl o fis Medi. 

“Mae cael fy enwi fel Llywydd Gydol Oes Hafal yn anrhydedd llwyr ac yn rhywbeth annisgwyl. Rwyf yn addo’r Aelodau y byddaf yn cefnogi’r gwaith a wneir gan Hafal bob tro, ac mae cael fy apwyntio yn Llywydd Gydol Oes yn ffordd berffaith o wneud hyn.  

“A diolch yn fawr i holl Aelodau, cleientiaid a staff Hafal am eich cefnogaeth barhaus! Rwyf yn edrych ymlaen at chwifio’r faner ar ran Hafal ar bob un cyfle posib yn y blynyddoedd sydd i ddod.”

Fel Llywydd Gydol Oes Hafal, bydd Elin Jones yn cynrychioli’r Elusen ar lefel leol a chenedlaethol, and ac ymgyrchu ar ran yr Aelodau am wasanaethau a chymorth gwell. 

Dywedodd y Prif Weithredwr Alun Thomas: “O dan arweinyddiaeth Elin, mae’r Elusen wedi dyblu o ran maint, rydym wedi ymgyrchu yn llwyddiannus o blaid cyfraith iechyd meddwl newydd, rydym wedi agor ein hysbyty iechyd meddwl ein hunain ac rydym wedi ehangu ein gwasanaethau i ystod o grwpiau cleient newydd.    

“Mae Elin wedi bod yn arwain y ffordd gyda Hafal – ac mae ei hymroddiad at gefnogi pobl sydd wedi eu heffeithio gan afiechyd meddwl heb ei ail. Felly, rydym wrth ein bod y bydd yn parhau i chwarae’r fath rôl hanfodol gan ein bod yn ymgyrchu am fargen well i grwpiau bregus yng Nghymru. Diolch, Elin!”