Chwaraewr y Gweilch Lloyd Ashley yn dod yn Llysgennad Pobl Ifanc Hafal

Rydym wrth ein bodd fod seren Rygbi’r Gweilch Lloyd Ashley wedi dod yn Llysgennad Pobl Ifanc Hafal! Bydd Lloyd yn hyrwyddo ein gwaith ar gyfer pobl ifanc ar draws Cymru sydd wedi eu heffeithio gan afiechyd meddwl ac yn ein helpu i ymgyrchu dros wasanaethau a chymorth gwell.  

Dywedodd Lloyd wrthym ni: “Rwy’n gyffrous i ymgymryd â’r rôl fel Llysgennad Pobl Ifanc Hafal. Rwy’n edrych ymlaen at gefnogi’r gwaith hanfodol y mae’r Elusen yn ei wneud ar draws Cymru  i gefnogi pobl sydd wedi eu heffeithio gan afiechyd meddwl – gan gynnwys y rhai hynny sydd ag afiechyd eu hunain a’r rhai hynny sydd yn gofalu am rywun ag afiechyd. 

“Rwyf yn awyddus iawn i hyrwyddo’r gwaith y mae Hafal yn ei wneud drwy wasanaethau ymyrraeth gynnar i bobl ifanc sydd yn profi’r symptomau cyntaf o afiechyd meddwl. Os yw pobl ifanc sydd â phroblemau iechyd meddwl yn derbyn cefnogaeth ar y cyfle cyntaf posib, mae yna gyfle gwell ganddynt i wella ac osgoi’r aflonyddwch yn eu bywydau. Mae’n hanfodol fod y gefnogaeth amserol yma ar gael i bawb.   

“Rwy’n disgwyl ymlaen at gyfathrebu neges bositif ar draws Cymru!”

Dywedodd Laura Morgan, Pennaeth Gwasanaeth – Plant a Phobl Ifanc gyda Hafal: “Rydym wrth ein bodd fod Lloyd wedi ymgymryd â’r rôl newydd hon. Bydd yn ein helpu ni gyfathrebu negeseuon allweddol i bobl ifanc ar draws Cymru sydd wedi eu heffeithio gan afiechyd meddwl: nid ydynt ar ben eu hunain, mae yna ffordd ymlaen ac rydym yno i’w cefnogi hwy ar eu taith.

“Ar ran Aelodau Hafal ar draws Cymru: diolch i Lloyd am eich cefnogaeth amhrisiadwy!”

Uchod: Laura yn croesawu Lloyd i’w rôl newydd fel Llysgennad Pobl Ifanc