30 aelod o heddlu Gogledd Cymru yn dringo’r Wyddfa er budd Hafal

Ar ddydd Iau, 30ain Mai, bydd 30 aelod o Heddlu De Cymru yn dringo’r Wyddfa yn oriau mân y bore er mwyn casglu arian i Hafal.

Mae hyn yn cael ei drefnu wedi i Heddlu Gogledd Cymru ddewis yr elusen fel ‘elusen y flwyddyn’.

Bydd y grŵp yn cychwyn am 1 y bore ac yn gobeithio cyrraedd y copa er mwyn edrych ar y wawr yn torri.

Mae’r Rhingyll Tom Prytherch wedi trefnu’r digwyddiad fel rhan o’i fenter ‘Cerdded Cymraeg’ sydd yn annog swyddogion heddlu, staff, ffrindiau ac aelodau’r teulu i gerdded ac ymarfer siarad yn y Gymraeg.

Diolch o galon i bawb yn Heddlu De Cymru sydd am yr ymdrech ffantastig yma. Pob lwc!

Rydych yn medru cyfrannu drwy’r ddolen yma: https://uk.virginmoneygiving.com/fundraiser-display/showROFundraiserPage?userUrl=NorthWalesPoliceHeddluGogleddCymru&pageUrl=1