Ewch i wefan newydd Canolfan Adferiad Gellinudd!

Mae Canolfan Adferiad Gellinudd Hafal wedi lansio gwefan newydd sbon: gellinudd.org.uk

Mae’r wefan yn darparu gwybodaeth fanwl am y Ganolfan, sydd wedi ennill gwobrau, ac yn dangos y cyfleusterau ffantastig sydd yn cael eu cynnig i Westeion.

Mae Canolfan Adferiad Gellinudd yn darparu gwasanaeth unigryw a blaengar i gleifion mewnol sydd yn gwella o afiechyd meddwl, a hynny mewn canolfan o’r radd flaenaf sydd yng nghanol ardal brydferth o Dde Orllewin Cymru.

Mae Gwesteion Gellinudd yn mwynhau nifer o weithgareddau, a hynny yn y Ganolfan a’r gymuned leol; maent yn medru mwynhau mynd i’r caffi a gofod therapiwtig awyr agored, gyda champfa ac ystafell aml-ffydd newydd yn cael eu datblygu ar hyn o bryd; maent hefyd yn medru mwynhau gweithgareddau cerddorol a chelf a chrefft, astudio ar gyfer cymwysterau achrededig, cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored…. mae’n rhestr hir!

Mae’r Ganolfan yn cynnig 16 ystafell wely en-suite ac mae modd eu personoli i  adlewyrchu chwaeth y Gwesteion. Mae hefyd yn cynnig croeso cynnes i deuluoedd a gofalwyr sydd yn ymweld, gyda maes chwarae, ystafell chwarae a lolfeydd cyfforddus.  Dysgwch mwy am ein cyfleusterau

Mae ein Rhaglen Adferiad unigryw wrth wraidd ein gwasanaeth yng Nghanolfan Adferiad Gellinudd, sydd yn hyrwyddo hunan-reoli a dulliau holistaidd tuag at adferiad sydd yn llwyddo. Mae’r Rhaglen yn gosod Gwesteion sydd yn y ganolfan wrth galon eu hadferiad ac yn gosod amcanion ym mhob agwedd o’u bywydau.  Dysgwch mwy am ein Rhaglen Adferiad

Mae Canolfan Adferiad Gellinudd yn cael ei  reoli mewn partneriaeth â’r bobl sydd yn ei defnyddio, ac mae Gwesteion yn chwarae rhan weithgar yn y broses o gynllunio, gwerthuso a datblygu’r gwasanaeth.

Mae’r Ysbyty yn arloesol gan ei fod yn cyflogi tîm o Fentoriaid Cymheiriaid sydd yn cynnig cymorth unigryw sydd wedi ei lywio gan brofiad go iawn ac yn ffurfio rhan allweddol o’n tîm amlddisgyblaethol cynhwysfawr.  Dysgwch mwy am ein tîm

Mae Gellinudd wedi ei lleoli mewn ardal breswyl, wledig, rhai munudau o Abertawe, arfordir y Gwŷr a’r Bannau Brycheiniog, gyda chyfleoedd gwych i archwilio tirlun Cymru gerllaw. Dysgwch mwy am ein lleoliad 

Er mwyn cydnabod arloesedd y Ganolfan, rhoddwyd Gwobr Arfer Gorau Pedro Montellano iddi gan y Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks-Europe (GAMIAN) yn 2017.

Am fwy o wybodaeth, ewch os gwelwch yn dda i: gellinudd.org.uk