Tîm Gwasanaeth Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian Hafal yn dathlu sicrhau enillion o fwy na £1,000,000 ar gyfer eu cleientiaid!

Mae tîm Gwasanaeth Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian Hafal wedi cyrraedd carreg filltir drwy sicrhau enillion o fwy na £1,000,000 ar gyfer eu cleientiaid!

Wedi lansio’r gwasanaeth ychydig mwy na blwyddyn yn ôl yn Nhachwedd 2017, dyma orchest anhygoel ar gyfer y gwasanaeth!

Dywedodd Cydlynydd y Gwasanaeth Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian, Adrian Nicholas: “Rydym wrth ein bodd ein bod wedi sicrhau mwy na £1,000,000 o enillion i’n cleientiaid ac rwyf yn hynod falch o’r gwaith yr ydym wedi ei wneud mewn cyfnod byr o amser.”

“Ni fyddem wedi medru gwneud hyn heb ein cynghorwyr ffantastig, Linda, Leanne, Laura a Debbie sydd yn gwneud gwyrthiau ar ran ein cleientiaid. Byddwn yn sicr o geisio parhau gyda’r momentwm yn symud ymlaen a’n helpu ein cleientiaid gyda’u materion iechyd meddwl ac arian.”

Mae’r Gwasanaeth Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian yn cael ei ariannu gan Grŵp Bancio Lloyds a’i ddarparu gan Mental Health UK, sef partneriaeth elusen sydd yn cynnwys Hafal (Cymru), Rethink Mental Illness (Lloegr), Support in Mind Scotland a MindWise (Gogledd Iwerddon).

Y nod yw helpu pobl i ddeall, rheoli a gwella eu materion iechyd meddwl ac ariannol drwy gynnig cyngor a chefnogaeth sydd yn eglur ac ymarferol.

Am fwy o wybodaeth, ewch os gwelwch yn dda i: www.mentalhealthandmoneyadvice.org/wal