Hafal Sir Gaerfyrddin yn lansio’r Grŵp i Ferched (The Girlie Group)!

A ydych chi yn fenyw sydd rhwng 18 a 40 mlwydd oed ac yn byw yn Sir Gaerfyrddin ac yn profi problemau iechyd meddwl?

A hoffech ymuno gyda grŵp cyfeillgar, llawn hwyl o fenywod sydd yn debyg i chi, a hynny ar gyfer cymryd rhan mewn gweithgareddau sydd wedi eu trefnu tra’n cael clonc go iawn? Mae Hafal Sir Gaerfyrddin yn cynnal y Grŵp i Ferched (The Girlie Group) sydd yn dod ynghyd bob dydd Gwener rhwng 10.30am a 12.30pm yng Nghaerfyrddin. Wedi ei hwyluso gan Charlotte, byddwn yn gwneud pob dim, o sesiynau pampro, teithiau diwylliannol a mynd i redeg. Mae rhywbeth ar gyfer pawb mewn awyrgylch cynhwysol a diogel.

A hoffech ymuno gyda ni? Os felly, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda Charlotte at Hafal – charlotte.smith@hafal.org neu ar 07772 871889.