Blog newydd Jo Roberts ar y Ddeddf Iechyd Meddwl

Cefndir y blog – a sut i chwarae rhan

Yn Nhachwedd 2004, roeddwn yn Nhŷ’r Cyffredin yn rhoi tystiolaeth i Bwyllgor Cyfun ynglŷn â Deddf Iechyd Meddwl drafft newydd. Nid oeddwn yn credu y byddem dal yn ymgyrchu am Ddeddf newydd pedair blynedd ar ddeg wedyn!

Ond rydym yma heddiw dal yn gweithredu o dan Ddeddf Iechyd Meddwl  sydd wedi dyddio erbyn hyn. Er yr ymgyrchu brwd pedair mlynedd ar ddeg yn ôl, roeddem ond wedi llwyddo i sicrhau deddf diwygio a oedd yn newid rhannau o Ddeddf Iechyd Meddwl 1983. Mae hyn yn golygu bod ein deddfwriaeth iechyd meddwl yn ganol oed!

Yn 2018, roedd Llywodraeth y DU wedi cynnal Adolygiad annibynnol a oedd yn ystyried sut i wella’r Ddeddf Iechyd Meddwl.  Roedd yr Adolygiad wedi cyhoeddi ei adroddiad wythnos ddiwethaf. Tra fy mod yn croesawu’r adroddiad, yn enwedig lle y mae’n ceisio dileu rhai o elfennau mwy gorthrymus sy’n ymwneud â thriniaeth orfodol, nid wyf yn credu fod yr Adolygiad wedi deall profiad cleifion o’r Ddeddf.

Dros yr wythnosau diwethaf, rwyf wedi siarad gyda mwy na 100 o ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ynglŷn â’u profiad o’r Ddeddf iechyd Meddwl. Rwyf yn disgwyl ymlaen at adrodd yn ôl ar yr ymgynghoriad hwn ym mis Ionawr.

Mae clywed am brofiadau pobl o’r Ddeddf wedi fy ysbrydoli i ddechrau ymgyrch newydd i gasglu barn ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yng Nghymru.

Roeddwn wedi dechrau fy mlog fy hun 14 mlynedd yn ôl  – Blog Jo – er mwyn ymgyrchu o blaid newidiadau hanfodol i’r Ddeddf Iechyd Meddwl. Dros y misoedd nesaf, byddaf yn blogio fy ymatebion i adroddiad y Llywodraeth  a’r argymhellion yn fy mlog newydd –  Blog Jo 2.0.

Rwyf angen eich help chi i wneud hyn. Os ydych yn ddefnyddiwr gwasanaeth neu’n ofalwr, rwyf am glywed eich barn ynglŷn â  thriniaeth orfodol. Gyda’n gilydd, rydym yn medru ymladd am Ddeddf Iechyd Meddwl sydd yn deg ac yn ffocysu ar anghenion defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr, ac sydd yn gweithio o fewn ein cyd-destun Cymreig unigryw.

Rwyf yn disgwyl ymlaen at eich diweddaru yn y flwyddyn newydd! Byddaf yn cynnig fy ymateb llawn i adroddiad ac argymhellion yr Adolygiad a’r adborth o’n trafodaethau hyd yma gyda mwy na 100 o bobl sydd wedi eu heffeithio gan afiechyd meddwl.

Jo Roberts
Defnyddiwr Gwasanaeth