Dawnsio ‘Thriller’ yn y Rhyl yn casglu £5,000 i Hafal!

Llongyfarchiadau enfawr i Sarah Harrison o Lanelwy sydd wedi trefnu  bod criw yn dawnsio i’r gerddoriaeth y fideo ‘Thriller’ gan Michael Jackson er mwyn casglu arian i Hafal a chodi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl.

Mae ffrindiau ganddi sydd wedi profi afiechyd meddwl, ac roedd Sarah a’i ffrindiau wedi dod ynghyd i gasglu arian i waith  Hafal drwy ail-greu’r ddawns enwog ‘Thriller’, yn union fel y cafodd ei pherfformio  30 mlynedd yn ôl!

Roedd y digwyddiad codi arian yn cynnwys perfformiad byw gan  Sarah Baldock a’i thîm o ddawnswyr a Mike Carran, gynt o’r bandiau  adnabyddus yn y Rhyl, ‘Hidden Secret’ a ‘Firetown’.

Wedi ei gynnal yn neuadd y dref yn y Rhyl nos Sadwrn, roedd y ddawns wedi helpu casglu swm anhygoel o  £5,000 at waith Hafal!

Diolch i Sarah, a’r holl berfformwyr – ac i bawb arall sydd wedi cyfrannu mor hael!

Rydym yn medru eu gwylio yn dawnsio’r ddawns ‘Thriller’ yma: