Ymddiriedolwraig Hafal Mair Elliott yn cael ei henwebu am wobr Dewi Sant

Mae Ymddiriedolwraig Hafal Mair Elliott wedi ei henwebu am wobr yng Ngwobrwyon Dewi Sant 2018.

Mae’r Gwobrau Dewi Sant yn cydnabod yr hyn y mae pobl o Gymru wedi’i gyflawni ym mhob agwedd o fywyd a’r cyhoedd sydd yn pleidleisio. Bydd y sawl sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo ar yr 22ain o Fawrth yn y Senedd yng Nghaerdydd.

Mae Mair, o Sir Benfro, yn ymgyrchydd iechyd meddwl ac awtistiaeth yng Nghymru, ac yn codi ymwybyddiaeth drwy drafod ei phrofiadau personol.

Mae’r digwyddiad yn ei bumed flwyddyn erbyn hyn ac yn cydnabod pobl o Gymru sydd wedi ysbrydoli, helpu neu wedi gwneud gwahaniaeth positif i fywydau pobl eraill yn y 12 mis diwethaf.

Mae’r categorïau yn cynnwys gwobrau am Ddewrder, Diwylliant, Chwaraeon a Pherson Ifanc ac mae Mair wedi ei henwebu am ei hymdrechion fel rhan o’r categori ‘Dinasyddiaeth’.

Llongyfarchiadau Mair – rydym yn dymuno pob lwc i chi ar gyfer yr 22ain o Fawrth!