Trawsnewid fan wersylla glasurol Hafal!

“Blwyddyn Newydd, Gweddnewidiad!”

Os ydych  yn meddwl pam nad ydych wedi gweld fan wersylla Hafal yn ddiweddar, rydym yn falch o ddweud mai’r rheswm am hyn yw ei bod yn cael ei hailwampio – tu mewn a thu allan.

Rydym yn disgwyl ymlaen at lansio ein fan wersylla VW glasurol  1963 gan deithio ar hyd a lle yn hwyrach eleni. Gwyliwch y gofod hwn!