Ymdrech wych i gasglu arian i Hafal Croesffyrdd gan Glwb Golff Trefdraeth!


Uchod: Rheolwr Rhanbarthol Hafal Croesffyrdd Sharon Houghton (ar y chwith) yn derbyn siec gan Gapten Merched Clwb Golff Trefdraeth, Capten Marilyn Scott.

Roedd Rheolwr Rhanbarthol Hafal Croesffyrdd Sharon Houghton wedi derbyn croeso cynnes gan golffwyr yng Nghlwb Golff Trefdraeth heddiw gan dderbyn siec o £500 gan Gapten y Merched, Marilyn Scott, i wasanaethau seibiant Hafal Croesffyrdd yn Sir Benfro.

Roedd Marilyn wedi dewis Hafal Croesffyrdd fel elusen y flwyddyn gan i ni ofalu am ei thad a rhoi cyfnodau o seibiant iddi.
Dywedodd Sharon: “Mae’n gymaint o deilyngdod ei bod wedi cofio amdanom ar yr holl amser yma ac yn destun balchder ein bod wedi gwneud gwahaniaeth. Diolch o galon i Marilyn a’r holl ferched!

“Rydym nawr yn ein chweched blwyddyn ar hugain o ofalwyr di-dâl a’u hanwyliaid ac mae rhoddion fel hyn yn helpu i gefboig’r gwasanaethau yr ydym yn medru cynnig yn yr ardal leol. Diolch i bawb!”