Cyngerdd capel Ceredigion yn casglu £1600 i Hafal Croesffyrdd

Ch-Dd : Parch Carys Ann BA; Gwawr Owen, cyfeilyddes Côr Caerdydd; Lin Martin, Pennaeth Codi Arian, Hafal; Cyngh. Maldwyn Lewis, Cyngor Sir Ceredigion

Mae cyngerdd coffa’r Ail Ryfel Byd yng Nghapel Glynarthen yng Ngheredigion wedi casglu mwy na £1600 ar gyfer Hafal Croesffyrdd.

Roedd y cyngerdd, a gynhaliwyd ar ddydd Sul,  22 Hydref, wedi dathlu tri chawr ym mywyd diwylliannol a chrefyddol Cymru; emynydd enwocaf Cymru, William Williams, a anwyd 300 mlynedd yn ôl ym 1717; y bardd Hedd Wyn, a laddwyd ym mrwydr Passchendaele 100 mlynedd yn ôl ym 1917, a’r diddanwr Cymreig  Ryan Davies a fu farw’n 40 mlwydd oed ym 1977.

Roedd y gynulleidfa wedi mwynhau perfformiad gwych gan  Gôr Caerdydd ac mae’r gyfeilyddes, Gwawr Owen, wedi cael profiad personol o’r gwasanaeth seibiant  i ofalwyr sydd yn cael ei ddarparu gan Hafal Croesffyrdd.

Roedd plant o Ysgol Gynradd T Llew Jones, Brynhoffnant ac Ysgol Sul Glynarthen hefyd wedi canu yn y digwyddiad.

Roedd yr Aelod Seneddol Ben Lake a’r Aelod Cynulliad Elin Jones wedi mynychu’r digwyddiad.