Diwrnodau Aelodau Hafal – sy’n llawn gweithgarwch – yn dathlu’r ymgyrch GRYMOEDD dros NEWID

Ein dau Ddiwrnod Aelodau Hafal rhanbarthol yn cael eu cynnal ym mis Tachwedd, gyda phob un yn dathlu’r ymgyrch hynod lwyddiannus, GRYMEDD dros NEWID a arweiniwyd gan gyn-aelodau o’r lluoedd arfog a’r gwasanaethau brys – ac yn darparu diwrnod sy’n llawn o weithgareddau i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr.

• De Cymru – Stadiwm y Liberty, Abertawe: 2ail Tachwedd, 10am – 2pm
• Gogledd Cymru – Venue Cymru, Llandudno: 22ain Tachwedd, 10am – 2pm.

Bydd y rhaglen ar gyfer pob un digwyddiad yn cynnwys:-

• Diweddariad gan Elin Jones, Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr ac Alun Thomas, Prif Weithredwr
• Arolwg Aelodau – yn rhoi’r cyfle i Aelodau i ddylanwadu ar y gwasanaethau sydd yn cael eu darparu a’u datblygu yn y dyfodol ar draws Cymru
• Rheoli eich Arian – yn darparu cyngor a chanllawiau ar ystod o faterion sydd yn ymwneud ag arian ac iechyd meddwl i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr, a bydd hyn yn cael ei ddarparu gan Dîm Gwasanaeth Arian ac Iechyd Meddwl Hafal.
• Mae Gofalwyr yn bwysig – Diweddariad ar y pryderon sy’n flaenoriaeth i ofalwyr.
• Sesiwn Holi i Aelodau – cyfle i Aelodau Hafal i ofyn cwestiynau a darparu adborth yn uniongyrchol i Ymddiriedolwyr Hafal a’r Uwch Dîm Rheoli.

Bydd gwesteion hefyd yn cael y cyfle i rwydweithio a rhannu profiadau: ewch i’r arddangosfa ryngweithiol sydd yn dangos y gwasanaethau sy’n cael eu darparu gan Hafal ar draws Cymru; dysgwch mwy am gymuned newydd ar-lein Hafal ‘Clic’, a chymerwch ran yn ein gweithdy.

Dywedodd y Prif Weithredwr Alun Thomas: “Yn dilyn uniad diweddar Hafal gyda Hafal Croesffyrdd, mae Aelodaeth ehangach gennym nawr ar draws Cymru. Er mwyn cydnabod y twf hwn, rydym yn cynnal dau Diwrnod Aelodau rhanbarthol ac mae Aelodau wedi eu gwahodd i fynychu.

“Hoffwn sicrhau fod Aelodau ym mhob rhan o’r wlad yn cael y cyfle i gwrdd ag Ymddiriedolwyr a staff, ac i glywed am ein gwasanaethau a datblygiadau. Felly, rydym yn gyffrous iawn am y Diwrnodau Aelodau rhanbarthol yma, sydd yn newydd ac yn fwy hygyrch.

“Bydd y gwesteion yn cael y cyfle i ddod ynghyd, dweud eu dweud a dathlu’r gwaith ffantastig sydd yn cael ei wneud ym mhob rhan o Gymru. Ac wrth gwrs, byddwn yn dathlu ein hymgyrch yn 2017 ar gyfer cyn-aelodau o’r lluoedd arfog a’r gwasanaethau brys – GRYMOEDD dros NEWID – sydd wedi cynnwys 24 o ddigwyddiadau dros yr haf.”