Dathlu mawrion o Gymru mewn cyngerdd Capel er budd Hafal Croesffyrd

Mae cyngerdd sydd i’w chynnal ar ddydd Sul, 22 Hydref, yng Nghapel Glynarthen yng Ngheredigion yn mynd i ddathlu tri o fawrion Cymru o ran diwylliant a chrefydd y wlad.

Ganwyd emynydd enwocaf Cymru, William Williams, 300 mlynedd yn ôl ym 1717; lladdwyd y bardd Hedd Wyn ym mrwydr Passchendaele 100 mlynedd yn ôl ym 1917; a bu farw’r diddanydd Cymreig Ryan Davies yn 40 mlwydd oed yn 1977.

Bydd y digwyddiad yn dathlu bywyd y tri Chymro yma tra hefyd yn casglu arian i Hafal Croesffydd, sef elusen sydd yn darparu cymorth ymarferol, gwybodaeth a chefnogaeth i ofalwyr di-dâl o bob oedran a’r bobl y maent yn gofalu amdanynt yn ardaloedd Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys Côr Caerdydd, yr Athro E. Wyn James o Brifysgol Caerdydd, y bardd lleol Idris Reynolds, y chwiorydd Elain a Lowri Davies o Ffostrasol, a Chôr Ysgol Sul Capel Glynarthen.

Mae tocynnau yn £8 yr un ac ar gael wrth y drws neu drwy gysylltu gyda’r Parchedig Carys Ann neu Maldwyn Lewis ar Ffôn: 01239 851005 / E-bost: post@maldwyn-lewis.cymru.