Ymdrech wych i godi arian gan Grŵp Gofalwyr Cymorth i Deuluoedd Hafal Sir Ddinbych

Mae Grŵp Gofalwyr Cymorth i Deuluoedd Hafal Sir Ddinbych wedi bod yn ymladd y gwynt a’r galw yn sgil Storm Barney i godi ymwybyddiaeth ynghyd ag arian i’r elusen iechyd meddwl Hafal ym Marchnad Prestatyn yr wythnos hon. Rhoddwyd stondin am ddim i grŵp gofalwyr Hafal gan drefnwyr y farchnad, Northern Markets, sydd yn hynod gefnogol o’r elusen a’r gwaith sydd yn cael ei wneud gan Grŵp Gofalwyr Cymorth i Deuluoedd Hafal Sir Ddinbych. Trefnwyd y digwyddiad gan y gofalwyr Eileen Morris, Anne Edwards a Liz Craig rhai wythnosau yn ôl, ac ar ôl lledaenu’r gair, derbyniwyd rhai rhoddion ffantastig er mwyn eu gwerthu. Cefnogwyd y digwyddiad hefyd gan Faer Bae Colwyn, y Cynghorydd Dr Sibani Roy.

WP_20151119_010

Casglwyd £90 gan y grŵp gofalwyr. Dywedodd Nicola Bennett, Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd Gogledd Sir Ddinbych: “Roedd yn wych i weld cynifer o bobl yn cefnogi’r digwyddiad er mwyn codi ymwybyddiaeth o’n gwasanaethau a’r gwaith da y mae gofalwyr yn ei wneud.”

Dewch i ganfod mwy am waith Hafal yn Sir Ddinbych yma at hafal.org/cy/yn-eich-ardal-chi/sir-ddinbych/

 

www.hafal.org
Dewch o hyd i ni ar facebook a twitter