Sioe Deithiol Gyda’n Gilydd Nawr! yn dilyn wythnos o ddigwyddiadau cerddorol yn Wrecsam

1 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Heddiw, roedd Sioe Deithiol Gyda’n Gilydd Nawr! wedi cyrraedd Wrecsam. Cynhaliwyd gŵyl gerddorol a phicnic ym mharc Bellevue gyda cherddoriaeth fyw gan amryw o fandiau a chantorion lleol.

Mynychwyd y digwyddiad gan:-

  • Lesley Griffiths AC
  • Mark Isherwood AC
  • Aled Roberts AC

Roedd yr wyl binic yn dilyn wythnos o ddigwyddiadau a oedd yn cynnwys:-

  • Dydd Llun: Barbeciw a gynhaliwyd gan Cymunedau’n Gyntaf Gwledig Plas Madoc
  • Dydd Mawrth: Te a dawns i ofalwyr – gyda hyfforddwr dawns! – ym mharc Bellevue
  • Dydd Mercher: disco gyda cherddoriaeth o’r 1980au a drefnwyd gan gleientiaid WOTS ac yn cynnwys gwisgoedd ffansi a oedd wedi eu paratoi dros yr wythnosau diwethaf
  • Dydd Iau: digwyddiad codi ymwybyddiaeth mewn eglwys leol.

Dywedodd y defnyddiwr gwasanaeth Naomi Challenor: “Rwyf yn deall pa mor wael y mae unigrwydd ac arwahanrwydd yn medru bod. Dechreuais fynd i grwpiau Hafal a byddai hyn yn fy annog i adael y tŷ. Roedd yn gryn ymdrech, ond unwaith i mi gyrraedd yno, roeddwn yn falch fy mod wedi gwneud yr ydmrech. Un o’r grwpiau a fynychais oedd grŵp cerddorol WOTS: rydym yn cael gymaint o hwyl bob tro, mae rhai o’r bobl sydd yn mynychu wedi dod yn ffrindiau gorau i mi ac rydym yn cefnogi ein gilydd. Rwyf nawr yn denant yn Nhŷ Adferiad Hafal a dyma’r lle gorau yr wyf erioed wedi bod, rwyf yn edrych ymlaen i weithio ar fy adferiad ac mae fy nyfodol yn edrych yn addawol iawn.”

Dywedodd Aelod Hafal Claire Edwards: “Mae cerddoriaeth yn chwarae rhan bwysig yn fy mywyd ac o ran fy adferiad. Pan wyf yn teimlo o dan bwysau, rwy’n gwrando ar gerddoriaeth ac yn ymlacio. Bydd ein digwyddiad yn dwyn pobl ynghyd, a thrwy gerddoriaeth, mae pobl yn medru gwneud ffrindiau a bydd yn helpu eu hadferiad.”

Dywedodd y gofalwr Phyllis Davey: “Mae cerddoriaeth yn eich helpu i ymlacio ac yn dwyn pobl ynghyd, ond y peth mwyaf yw mynd i gyngerdd gan fod pawb sydd yno’r un peth â’i gilydd. Y peth gorau i mi yw defnyddio’r radio peth cyntaf yn y bore, a hynny er mwyn rhoi dechreuad positif i’r diwrnod!!”

ywedodd yr Arweinydd Practis Denise Charles: “Hoffwn ddiolch i’r holl gerddorion lleol sydd wedi cefnogi’r digwyddiad heddiw, yn ogystal â’r Aelodau Cynulliad ac Aelod Seneddol; ond yn fwy na dim, hoffwn ddiolch o’r holl bobl a fynychodd gan sicrhau bod y diwrnod yn gymaint o lwyddiant.”

Y gerddoriaeth sydd i’w chwarae heddiw

 

  Dolenni allweddol at fywyd cymdeithasol yn Wrecsam  

– Pethau i’w gwneud yn Wrecsam: http://www.tripadvisor.co.uk/Attractions-g186451-Activities-Wrexham_Wrexham_County_North_Wales_Wales.html

– Gweithgareddau hamdden a diwylliannol:

https://www.wrexham.gov.uk/welsh/sections/leisure_culture_w.htm

– Cyfleoedd dysgu i oedolion yn Wrecsam: http://www.wrexham.gov.uk/welsh/life_events_w/adult_learning/index.htm

– Hafal Wrecsam: http://www.hafal.org/cy/yn-eich-ardal-chi/wrecsam/