Dyma luniau o’n digwyddiad Caffael ar y Corfforol! yn Abertawe

Cawsom amser gwych yn ein digwyddiad Caffael ar y Corfforol! a gynhaliwyd heddiw yng Nghanolfan Chwaraeon Prifysgol Abertawe .

Daeth Lee Trundle, Llysgennad Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe, draw i’n cefnogi yn ogystal ag amryw o fudiadau eraill gan gynnwys Diverse Cymru, Heddlu De Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Partners in Healthcare, y Gwasanaeth Ambiwlans, Cymdeithas Strôc Cymru ac UNSAIN

Ewch i’n gwefan Caffael ar y Corfforol! @ http://lgp.hafal.org/cy/

WP_20150702_015 CI5z2nHWIAEdGYz 123 CI6NcoJWcAA77dw CI6iW2xWsAAQ23m CI6h8wBWgAAbD-4 CI6GfFtW8AA29pW CI6CzfQWcAA8l-K c b