Newyddion Posts from : Mawrth2014

Prif Weithredwr Hafal yn siarad ar BBC Wales Today am Wasanaethu Iechyd Meddwl i Bobl Ifanc

Mae ymchwiliad gan BBC Wales wedi canfod fod pobl ifanc sydd ag afiechyd meddwl yn aml yn gorfod straffaglu heb y gefnogaeth briodol. Dywedodd un arbenigwr mai dim ond hanner y staff sydd angen sydd yn gweithio mewn Gwasanaethau iechyd Meddwl i Blant a’r Glasoed (CAMHS): dywedodd Dr Elspeth Webb, sydd yn ymchwilio iechyd plant ym Mhrifysgol Caerdydd, bod gwasanaethau ar draws Cymru yn cael eu darparu gyda lefelau staff sydd rhwng 20% a 40% o’r lefelau staffio argymelledig.