Newyddion Posts from : Chwefror2014

Cyfnodolyn Gwanwyn 2014

Mae ein cyfnodolyn ar gyfer Gwanwyn 2014 ar gael nawr ac mae’r rhifyn arbennig hwn yn canolbwyntio ar driniaethau drwy drafod meddyginiaethau a therapïau seicolegol. Ewch i fwrw golwg ar y cyfnodolyn am wybodaeth ar:

Hafal a gofalwyr: y diweddaraf o ran ein hymgyrch

Mae Hafal wedi bod yn ymgyrchu’n galed er mwyn sicrhau bod hawliau gofalwyr cyn gryfed â phosib yn y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant cyfredol sydd yn mynd drwy’r broses ddeddfwriaethol ar hyn o bryd yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Nodyn Briffio Hafal ar y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

Mae Hafal wedi paratoi nodyn briffio polisi i Aelodau Cynulliad ei ystyried wrth iddynt ddadlau y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yr wythnos hon. Mae’r nodyn briffio yn amlygu nifer o welliannau sydd angen eu gwneud i’r Bil a gyflwynwyd gan Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol, fis Ionawr diwethaf.