Newyddion Posts from : Ionawr2014

Datganiad i’r wasg – cau gwelyâu Uned Hergest

Wrth ymateb i gyhoeddiad Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr y bydd rhai gwelyau yn Uned Hergest yn Ysbyty Gwynedd yn cau o bosib er mwyn ceisio delio gyda phryderon ynghylch y modd y mae cleifion yn cael eu trin, dywedodd Rheolwr Rhanbarthol Goledd Cymru Hafal, Carina Edwards:

Iechyd Meddwl yn Ewrop – Hafal yn rhoi enghreifftiau o arferion da

Roedd Hafal wedi cyflwyno gwybodaeth yn ddiweddar am ychydig o’r gwaith y mae’n gwneud yng Nghymru er mwyn hyrwyddo ymrymuso ac arfer da, a hynny i’r ‘World Health Organisation Collaborating Centre’ (WWO-CC) ar gyfer ymchwil a hyfforddiant mewn iechyd meddwl.