Newyddion Posts from : Mawrth2013

Lansio Canllaw Newydd i Fyfyrwyr

Mae Canolfan Ddysgu Genedlaethol Hafal wedi lansio canllaw newydd ar gyfer myfyrwyr sydd yn seiliedig ar brofiadau mwy na 1000 o bobl sydd ag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr ac mae wedi ei baratoi fel rhan o fenter arloesol sydd wedi ei hariannu gan Comic Relief.