Newyddion Posts from : Hydref2012

Dathliad “Symud I Fyny” yn nigwyddiad Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd yn y Senedd

Dathlwyd Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd yn y Senedd yn gynharach heddiw fel uchafbwynt i’r ymgyrch genedlaethol, ‘Symud I Fyny’, a gynhaliwyd dros yr haf ac a arweiniwyd gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr. Cefnogwyd yr ymgyrch gan yr elusennau iechyd meddwl Hafal, Bipolar UK a’r Sefydliad Iechyd Meddwl.