Newyddion Posts from : Gorffennaf2011

“Cymryd y Llyw”, ymgyrch genedlaethol a arweinir gan gleientiaid

Yn dilyn ei llwyddiant ysgubol yn Sioe Frenhinol Cymru, bydd “Cymryd y Llyw”, sef ymgyrch a arweinir gan ddefnyddwyr gwasanaethau sydd yn anelu i ymrymuso pobl ag afiechyd meddwl difrifol yng Nghymru i gymryd rheolaeth o’u bywydau a’r gwasanaethau y maent yn eu derbyn, yn symud ymlaen i’r Eisteddfod, sydd i’w chynnal yn Wrecsam a’r Dalgylch, rhwng Gorffennaf 30ain ac Awst 6ed.

Mae disgwyl i fwy na 150 o ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr i fynychu

Bydd “Cymryd y Llyw”, ymgyrch a arweinir gan ddefnyddwyr gwasanaethau sydd yn anelu i ymrymuso pobl ag afiechyd meddwl difrifol yng Nghymru i gymryd rheolaeth o’u bywydau a’r gwasanaethau y maent yn eu derbyn, yn cyrraedd Digwyddiad Gogledd Cymru blynyddol Hafal ar Orffennaf 27ain 2011.

Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Lesley Griffiths AC i lansio DVD iechyd meddwl

Bydd y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Lesley Griffiths AC
yn lansio “Safeguarding for the protection of vulnerable adults”, sef DVD addysgol sydd wedi ei wneud gan ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr iechyd meddwl Hafal mewn cydweithrediad â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a’r Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol, a hynny yn Siambrau’r Cyngor, Neuadd y Dref, Wrecsam, ar Orffennaf 29ain.