Newyddion Posts from : 2011

Rali Hydref Hafal

Cafwyd gryn hwyl yn Rali Hydref Hafal a gynhaliwyd yn Llanfair-ym-Muallt ddoe, fel y gallwch weld o’r lluniau canlynol…

“Cymryd y Llyw”, ymgyrch genedlaethol a arweinir gan gleientiaid

Yn dilyn ei llwyddiant ysgubol yn Sioe Frenhinol Cymru, bydd “Cymryd y Llyw”, sef ymgyrch a arweinir gan ddefnyddwyr gwasanaethau sydd yn anelu i ymrymuso pobl ag afiechyd meddwl difrifol yng Nghymru i gymryd rheolaeth o’u bywydau a’r gwasanaethau y maent yn eu derbyn, yn symud ymlaen i’r Eisteddfod, sydd i’w chynnal yn Wrecsam a’r Dalgylch, rhwng Gorffennaf 30ain ac Awst 6ed.

Mae disgwyl i fwy na 150 o ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr i fynychu

Bydd “Cymryd y Llyw”, ymgyrch a arweinir gan ddefnyddwyr gwasanaethau sydd yn anelu i ymrymuso pobl ag afiechyd meddwl difrifol yng Nghymru i gymryd rheolaeth o’u bywydau a’r gwasanaethau y maent yn eu derbyn, yn cyrraedd Digwyddiad Gogledd Cymru blynyddol Hafal ar Orffennaf 27ain 2011.