Newyddion Posts from : Mai2010

Hafal i gynnal seminar ar “Tyfu Lan ac Afiechyd Meddwl Difrifol”

Mae Hafal, prif elusen Cymru ar gyfer pobl ag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr, yn cynnal seminar yr wythnos hon yn y Media Resource Centre yn Llandrindod â’r teitl: Tyfu Lan ac Afiechyd Meddwl Difrifol: Seminar i ystyried profiad plant a phobl ifanc o afiechyd meddwl difrifol hyd at 25 mlwydd oed.