Newyddion Posts from : 2010

Hafal yn cynnal cynhadledd hydref flynyddol

Roedd gwaith Hafal ar draws y 22 sir yng Nghymru wedi ei arddangos yng nghynhadledd hydref “Ffordd at Adferiad” yr elusen a gynhaliwyd yn Llanfair ym Muallt ddoe.

Cynhadledd Hydref Hafal i’w chynnal ddydd Iau yma!

Bydd gwaith Hafal ar draws y 22 sir yng Nghymru yn cael ei arddangos yng nghynhadledd hydref “Ffordd at Adferiad” yr elusen sydd i’w chynnal yn Llanfair-ym-Muallt yfory (Tachwedd 11eg)…

Hafal yn cyhoeddi Rhestr Wirio ‘Chwalu’r Rhwystrau’

Mae Hafal wedi cyhoeddi rhestr wirio o adroddiad Llywodraeth Cynulliad Cymru ar wasanaethau iechyd meddwl i bobl ifanc, “Chwalu’r Rhwystrau: Ateb y Sialensau – Cymorth Gwell ar gyfer Plant a Phobl Ifanc gydag Anghenion Lles Emosiynol ac Iechyd Meddwl”.

Pwyllgor Mesur Iechyd Meddwl yn cyhoeddi’i argymhellion

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, mae Pwyllgor Deddfwriaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru sydd yn craffu Mesur Arfaethedig Iechyd Meddwl (Cymru) wedi cyhoeddi adroddiad heddiw yn cyflwyno argymhellion ar gyfer y Mesur.