Llefarydd Iechyd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig, Peter Black, yn datgan cefnogaeth i Hafal

Bu Rheolwr Ymgyrchoedd Hafal, John Abbott, yn cyfarfod Llefarydd Iechyd newydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, Peter Black, yr wythnos hon, i drafod y materion sy’n wynebu pobl gydag afiechyd meddwl difrifol yng Nghymru.

Wrth drafod strwythur newydd y GIG, fydd yn gweld saith Bwrdd newydd yn cael eu sefydlu yn lle’r 14 Ymddiriedolaeth a’r 22 Bwrdd Iechyd Lleol presennol, dywedodd Mr Black ei fod yn gefnogol iawn o alwad Hafal i roi blaenoriaeth i iechyd meddwl.

Uchod: Peter Black AC gyda Rheolwr Ymgyrchoedd Hafal. John Abbott, yn y Cynulliad

“Rwy’n credu ei bod yn hanfodol bod un o’r Cyfarwyddwyr Gweithredol ar bob un o’r saith Bwrdd yn delio’n neilltuol ag iechyd meddwl.

“Bydd hyn yn sicrhau bod iechyd meddwl yn cael y sylw blaenllaw a addawyd, a bydd yn golygu y gall y saith Cyfarwyddwr Gweithredol hynny sydd â swyddogaeth iechyd meddwl gydweithio â’r GIG ar gyfer Cymru gyfan i symud polisi iechyd meddwl yn ei flaen.”

Mynegodd Mr Black ei gefnogaeth i Hafal hefyd.

“Fel fy rhagflaenydd, Jenny Randerson, rwyf yn bwriadu rhoi fy nghefnogaeth lawn i waith ardderchog Hafal ar draws 22 sir Cymru. Mae Hafal yn rhoi llais ymgyrchu cryf i rai o’r bobl fwyaf bregus yn ein cymdeithas, ac mae hwn yn llais rwyf yn bwriadu gwrando arno.”

Am y diweddaraf am ymgyrchoedd Hafal, ewch i gael golwg ar www.hafal.org