Newyddion Posts from : 2009

Hyfforddiant Oedolyn Priodol yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd

Mae’r elusen iechyd meddwl Gymreig, Hafal, sydd yn cael ei harwain gan gleifion wedi cynnal diwrnod hyfforddi arloesol yng Nghaerdydd ar sut i ddarparu cefnogaeth i bobl ifanc ac oedolion sydd yn agored i niwed meddyliol ac sydd yn cael eu dal yn y ddalfa gan yr heddlu.

Sinderela yn yr Eisteddfod!

Bydd ymwelwyr i’r Eisteddfod Genedlaethol eleni yn cael cyfle unigryw i ddysgu am wasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru drwy gwrdd â’r ffigwr tylwyth teg enwog Sinderela ar stondin yr elusen iechyd meddwl Hafal.

“Peidiwch â’n brwsio dan y carped!”

Bydd ymwelwyr â’r Sioe Frenhinol eleni yn cael cyfle unigryw i ddysgu mwy am y gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru drwy gyfarfod y cymeriad o’r stori ledrithiol enwog, Sinderela, yn stondin Hafal, yr elusen iechyd meddwl.

Ymwybyddiaeth Iechyd Corfforol Cenedlaethol Hafal

Daeth chwaraewyr tîm rygbi’r Gweilch i Ddiwrnod Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl Cenedlaethol Hafal yng Nghastell-nedd ddoe (9fed o Orffennaf) i gymryd rhan yn y gystadleuaeth tynnu rhaff ac i gyflwyno medalau i’r enillwyr. Cafodd cleientiaid o bob rhan o Gymru gyfle i gymryd rhan mewn nifer o chwaraeon, gan gynnwys taflu’r weli, rasio ceffylau, Tai Chi, pêl-droed, pêl-foli a bowls.